CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 

En compliment a l’establert per la legislació espanyola en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (B.O.E.) del 12 de juliol de 2002, es publica el següent document:

 1. Dades identificatives

   

  Muakamuak es una tenda on-line gestionada per INNOVA. Disseny i Comunicació a nom de Josep Orihuel Siscar (NIF: 73.765.225-Q) amb adreça postal en C/ Camilo Pérez Pastor, 33-4-7. 03780 Pego (Alacant). Tel.: 965571811.

 2. Descripció del servei.

  Tota persona que accedisca a aquest web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions ací mencionades, així com a qualsevol altra disposició legal que fóra d’aplicació.

   

  Muakamuak es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparèixer en la plana web, sense que existisca cap obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris les anomenades obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació de la plana web.

   

  Muakamuak proporciona una sèrie de serveis en Internet als usuaris i clients.Aquests serveis es el de crear articles de roba, cd’s de música i publicacions literàries. Els usuaris de muakamuak poden crear i adquirir productes per al seu propi ús o vendre’ls a través de la tenda on-line. Els usuaris que vulguen vendre mitjançant muakamuak.com deuran d’acceptar les Condicions d’Ús dels Col·laboradors al moment de subscriure’s a aquest servei. Muakamuak permet als usuaris navegar per la web i comprar articles fet pels col·laboradors.

 3. Ús de la web muakamuak.com i del servei.

  1. Edat mínima:

   Els usuaris de muakamuak.com podran ser tant els majors com els menors d’edat, els col·laboradors deuran de ser majors d’edat, ja que per contraure obligacions i ser firmants d’un contracte objecte de compra-venda deuran de tindre com a mínim 18 anys (Art. 1263 del Codi Civil)

  2. Llicencia d’ús de la web i del servei de muakamuak.com

   Muakamuak.com ofereix una llicència limitada i revocable a accedir i usar la web i els serveis de conformitat a les Condicions Generals d’Ús. Aquesta llicència no inclou el dret a recollir o usar informació de la web per a objectius prohibits per muakamuak.com, competir amb muakamuak.com, crear gràfics basats en el continguts de muakamuak o generar una còpia de la web amb fins lucratius.

  3. Serveis oferts per tercers.

   Muakamuak pot usar el material de tercers per oferir determinats serveis a traves de muakamuak.com. Muakamuak.com no controla aquests tercers i els seus serveis i acceptes que muakamuak.com no té cap responsabilitat en com pots usar aquests serveis.

    

   Muakamuak.com s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en la web, sempre que aquesta informació haja sigut manipulada o introduïda per una tercera persona aliena a muakamuak.com

    

   Des de la web es possible que s’enllace a continguts d’altres pàgines web. Donat que muakamuak.com no pot controlar sempre aquests continguts, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquestos continguts. En tot cas, muakamuak, manifesta que procedira a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de l’enllaç a dita web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

    

   Muakamuak no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzenats a títol enunciatiu però no limitatiu, en foros, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitja que permeta a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web. No obstant, i en compliment a lo disposat en el art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la molar i l’ordre públic. En cas que el usuari considere que existeix en la plana web algun contingut que poguera ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifique de manera immediata a l’administrador de la web (info@muakamuak.com).

    

   Aquesta web ha estat revisada i testada per a que funcione correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat de que existisquen certes errades de programació o que continguen causes de força major que facen impossible l’accés a la web.

    

 4. Regles generals

  1. Ús prohibit

   No pots intentar causar cap mal a la web o al servei de muakamuak.com. Per exemple, i si ser aquest llistat complet ni exhaustiu:

              Trabar el servei de muakamuak.com utilitzant algun virus o altres programes dissenyat per causar algun mal a qualsevol software o hardware.

              Modificar o crear versions de qualsevol tecnologia usada en muakamuak.com

              Usar qualsevol tipus d’script, robot o tecnologia per a monitoritzar la web, a excepció de comptadors o serveis tipus “Google Analytics” per a la plana web.

              Recollir correus electrònics o altra informació mitjançant el servei de muakamuak.com

              Fer-te passar per una altra persona o entitat.

  2. Privacitat i protecció de dades.

   A muakamuak.com ens preocupa la seguretat i la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients. En el moment en que un client realitza una comanda mitjançant el nostre servidor, les seues dades personals i els relatius a la seua compra i forma de pagament són incorporades a la nostra base de dades per tal de donar via la seua comanda.

    

   A muakamuak.com no tenim cap accés a la informació relacionada amb el número de la targeta de crèdit dels nostres clients. Nosaltres únicament rebem la confirmació del pagament per les entitats bancàries que tramiten la comanda.

    

   En cap cas, la seua informació personal serà compartida amb tercers aliens al grup que conformen muakamuak.com, què són INNOVA, Disseny i Comunicació, L’àmbit prohibit i la mateixa tenda on-line Muakamuak.com, tots ells a nom de Josep Orihuel Siscar (NIF: 73.765.225-Q. Adreça: C/ Camilo Pérez Pastor, 33-4-7. 03780 Pego · Alacant. Telèfon: 625661593. correu: orihuel@muakamuak.com).

    

   LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

   De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seua normativa de desenvolupament, el responsable de la plana web, en compliment a los dispost en el art. 5 i 6 de la LOPD informa a tots els usuaris que faciliten o vagen a facilitar les seues dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

    

   Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada als formularis d’alta accepten expresament i de forma lliure que les seues dades siguen tractades per part de MUAKAMUAK amb les següents finalitats:

   • Cursar la seua sol·licitud d’usuari registrat i/o la seua comanda de productes oferts per MUAKAMUAK. Un cop confirmada i acceptada la seua sol·licitud l’usuari rebrà un correu electrònic de confirmació en l’adreça indicada al moment de completar el formulari de registre.

   • Enviament de comunicacions publicitàries per correu electrònic. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades amb productes o serveis oferts per MUAKAMUAK.

   • Realitzar estudis estadístics.

   • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o respondre a les peticions que haja realitzat l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seua disposició en la plana web (muakamuak.com)

   • Enviament del butlletí de notícies de MUAKAMUAK.

MUAKAMUAK informa i garantitza expressament als usuaris que les seues dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i en el cas suposat que es fera algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades mitjançant la web muakamuak.com són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguen facilitades aquestes dades no podem garantir que la informació i serveis oferts es facen de manera correcta.

MUAKAMUAK garanteix, en tots els casos, a l’usuari l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, i de conformitat amb la Lleig Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, junt a una còpia del DNI, a l’adreça postal de l’empresa. JOSEP ORIHUEL SISCAR. C/ Camilo Pérez Pastor, 33-4-7 · 03780 Pego (Alacant) o també pot enviar un correu electrònic a info@muakamuak.com.

  1. Condicions de compra.

   Sistema de venda.

   Per a realitzar una compra, l’usuari pot fer-nos arribar la seua comanda per inter a través del sistema web implementat en muakamuak.com.

    

   Impostos aplicables.

   Els preus dels productes exposats en la pàgina web de muakamuak.com inclouen l’impost de valor afegit (IVA) que, en el seu cas, es procedeix a aplicar.

    

   Forma de pagament.

   Al formular la comanda, el client pot elegir lliurement abonar les compres que realitze mitjançant targeta (RedSYS) contra-reemborsament. En determinats casos, muakamuak es reserva la possibilitat de sol·licitar a un client una forma de pagament concreta.

    

   Forma, despeses i plaç d’entrega.

   El client podrà seleccionar la forma d’enviament d’entre les possible per a la seua zona. Deurà de tindre en compte que els plaços d’entrega, la qualitat del serveis, el punt d’entrega i el cost serà diferent per a cada forma de transport.

    

E El plaç d’entrega es divideix en 2 fases:

PRODUCCIÓ: El plaç de producció està establit entre 1 i 5 dies  des de l’arribada de la comanda depenent de la càrrega de producció.

PRODUCCIÓ URGENT: Existeix l’opció de produir la comanda en 24 hores (aquesta modalitat té un sobrecost de 4,90 €).

Aquests temps venen referenciats només a la producció i en dies laborals.

ENTREGA DE LA COMANDA:

El plaç d’entrega de la comanda, un cop en mans del transportista, és de 24 hores per a la península Ibérica (per altres destins consultar via e-mail: info@muakamuak.com). S’inclouen dos intents d’entrega. Si el destinatari està absent se li deixa un avís (sempre i quan l’accés haja segut possible) amb les dades de l’oficina on podrà recollir l’enviament i en un plaç de 15 dies, l’enviament serà retornat al seu origen. Si el destinatari no s’ha presentat en l’oficina per recollir la seua comanda o l’adreça és incorrecta o incompleta, passats els 15 dies, l’enviament serà tornat al seu origen. Per tant, es recomana que juntament amb l’adreça es faça constar el telèfon del destinatari.

 

Els dissabtes i dies laborables no hi ha servei d’entrega.

 

Els plaços de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries en el transportista i per dificultats en l’entrega de la mercaderia. Muakamuak es compromet a reposar en un plaç raonable qualsevol comanda que s’haja fet malbé o perduda per l’agència de transport.

 

 1. Garantia legal, devolucions i canvis

  1. Garantia legal

   En cas de producte defectuós, muakamuak.com procedirà, segons corresponga a la reparació, substitució, rebaixa en el preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al client. Muakamuak.com respon de les faltes de conformitat que es manifesten en un plaç de 6 mesos des de l’entrega. El client deurà d’informar a muakamuak.com de la falta de conformitat en el plaç de 2 mesos des que va tindre coneixement d’ella.

    

  2. Canvis i devolucions.

   El client podrà elegir entre el canvi del producte o la devolució íntegra de l’import. L’usuari tindrà 30 dies naturals per a efectuar la devolució o el canvi a comptar des de la data de recepció de la comanda. Per a sol·licitar la devolució de la comanda dins del plaç indicat pot enviar-nos un correu electrònic a info@muakamuak.com

    

  3. El client enviarà a muakamuak.com via transportista amb els costos de l’enviament a càrrec del client dins del plaç, indicant si desitja un canvi de producte o una devolució de l’import a la següent adreça:

    

   MUAKAMUAK

   Josep Orihuel Siscar

   C/ Camilo Pérez Pastor, 33-4-7

   03780 Pego (Alacant)

   Si es tracta de la devolució de l’import, muakamuak.com tornarà el preu de la compra mitjançant transferència bancària al compte indicat pel client o mitjançant abonament a la seua targeta de crèdit/dèbit.

    

   En cas d’un canvi, muakamuak.com efectuarà el canvi i l’enviarà al client sense cap cost per a ell. Si un producte distint al sol·licitat pel client fora entregat per error de muakamuak.com, se li entregarà el producte correcte sense cap càrrega addicional per al comprador.

    

   Per a qualsevol reclamació o suggeriment pot dirigir-se a

   MUAKAMUAK

   C/ Camilo Pèrez Pastor, 33-4-7

   03780 Pego (Alacant)

   correu electronic: info@muakamuak.com

    

 2. Propietat intelectual

  1. Propietat dels usuaris

   L’usuari declara i garantitza ser el propietari intel·lectual del contingut que aporte a muakamuak.com o té les autoritzacions necessàries dels propietaris per a fer-lo. Igualment, l’usuari concedeix a muakamuak.com una llicència no exclusiva, mundial i gratuïta per utilitzar eixe contingut en els mitjans i formats que muakamuak.com crega convenient per a prestar el seu servei de creació, producció i enviament d’articles. Muakamuak pot cedir aquesta llicència a un tercer en cas necessari per a la creació, producció i enviament d’articles. Muakamuak reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seua menció o aparició en el plana web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre les mateixes, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

    

  2. Propietat de Muakamuak.

   La web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seua programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotipus, texte i/o gràfics són propietat de muakamuak, o en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts de la web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per al que foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i/o comercialització requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de muakamuak. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de muakamuak serà considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els disseny, logotipus, textos i/o gràfics aliens a muakamuak.com i que pogueren aparèixer en la plana web, pertanyen al seus respectius propietaris, siguent ells mateixa responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, l’usuari compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

    

  3. Notificacions d’infracció.

   Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intelectual o industrial, així como sobre qualsevol dels continguts de la web, pot fer-lo enviant un correu a: info@muakamuak.com

    

 3. Drets de MUAKAMUAK

  1. Monitorització.

   Muakamuak.com es reserva el dret (sense assumir cap obligació) de monitoritzar transaccions i comunicacions que es produisquen en la web. Si muakamauk determina, al seu propi juí, que un usuari trenca o pot trencar alguna condició de les Condicions Generals d’Ús o l’anomenada transacció o comunicació és inapropiada, muakamuak.com pot cancel·lar o restringir l’accés al mencionat usuari o al material qüestionable, sense més responsabilitats per a les parts implicades.

    

  2. Modificacions del servei.

   Muakamuak es reserva el dret de modificar la distribució, organització i aspecte de la seua web i els serveis que ofereix, i pot canviar o suspendre qualsevol aspecte dels seus serveis i/o preus sense previ avís i sense cap responsabilitat per ninguna de les parts.

    

  3. Cancel·lació del contracte.

   Muakamuak al seu propi criteri i amb avís o sense ell, pot:

    

   Limitar o suspendre l’ús de muakamuak.com a un usuari en concret, així com tancar totalment un compte.

   Eliminar el contingut que crega oportú dels servidors i directoris de muakamuak.com

   Prohibit l’ús dels serveis de muakamuak.com

    

  4. Comunicacions enviades pels usuaris.

   Muakamuak es reserva el dret d’utilitzar el material i les comunicacions enviades pels usuaris en: preguntes, comentaris, foros, idees i concursos; per a màrqueting u altres actes de promoció, sense que puguen considerar-se aquestes comunicacions confidencials.

    

 4. Política d’enllaços

  Muakamuak no es fa responsable d’aquelles altres planes web o arxius als que siga possible accedir a través d’enllaços d’hipertexte disponibles entre els seus continguts, ja que les anomenades pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titular. Aquesta pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en les anomenades pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina. En el cas de que s’estime oportú o de que una entitat competent declara la il·licitud de les dades, ordenant la seua retirada o que s’impossibilite l’accés a les mateixes, o s’haguera declarat l’existència de la lesió, i se’ns haja notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s’indiquen serien immediatament retirats.

   

 5. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

  Aquestes condicions generals d’ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts es sotmeten a la seua elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Dénia (Alacant).