A muakamuak.com ens preocupa la seguretat i la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients. En el moment en que un client realitza una comanda mitjançant el nostre servidor, les seues dades personals i els relatius a la seua compra i forma de pagament són incorporades a la nostra base de dades per tal de donar via la seua comanda.

A muakamuak.com no tenim cap accès a la informació relacionada amb el número de la tarjeta de crèdit dels nostres clients. Nosaltres únicament rebem la confirmació del pagament per les entitats bancàries que tramiten la comanda.

En cap cas, la seua informació personal serà compartida amb tercers aliens al grup que conformen muakamuak.com, què són INNOVA, Disseny i Comunicació, L’àmbit prohibit i la mateixa tenda on-line Muakamuak.com, tots ells a nom de Josep Orihuel Siscar (NIF: 73.765.225-Q. Adreça: C/ Camilo Pérez Pastor, 33-4-7. 03780 Pego · Alacant. Telèfon: 625661593. correu: orihuel@muakamuak.com).

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

 • De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seua normativa de desenvolupament, el responsable de la plana web, en compliment a los dispost en el art. 5 i 6 de la LOPD informa a tots els usuaris que faciliten o vagen a facilitar les seues dades personals, que aquests seràn incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada als formularis d’alta accepten expresament i de forma lliure que les seues dades siguen tractades per part de MUAKAMUAK amb les següents finalitats:

  • Cursar la seua sol·licitud d’usuari registrat i/o la seua comanda de productes oferits per MUAKAMUAK. Un cop confirmada i acceptada la seua sol·licitud l’usuari rebrà un correo electrònic de confirmació en l’adreça indicada al moment de completar el formulari de registre.

  • Enviament de comunicacions publicitàries per correu electrònic. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades amb productes o serveis oferits per MUAKAMUAK.

  • Realitzar estudis estadístics.

  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o respondre a les peticions que haja realitzat l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seua disposició en la plana web (muakamuak.com)

  • Enviament del butlletí de notícies de MUAKAMUAK.

MUAKAMUAK informa i garantiza expresament als usuaris que les seues dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i en el cas suposat que es fera algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades mitjançant la web muakamuak.com són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguen facilitades aquestes dades no podem garantir que la informació i serveis oferits es facen de manera correcta.

MUAKAMUAK garanteix, en tots els casos, a l’usuari l’exercici dels seus drets d’accès, rectificació, cancelació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, i de conformitat amb la Lleig Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expresa, junt a una còpia del DNI, a l’adreça postal de l’empresa. JOSEP ORIHUEL SISCAR. C/ Camilo Pérez Pastor, 33-4-7 · 03780 Pego (Alacant) o també pot enviar un correu electrònic a info@muakamuak.com.